Polityka Ochrony Danych Osobowych

Wstęp

Promonadruk zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych swoich klientów. Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia, jakie informacje zbieramy, jak są one używane i jakie są prawa użytkowników w tym zakresie.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbieramy dane, które są niezbędne do realizacji zamówień, świadczenia usług oraz poprawy naszych operacji. Obejmuje to:

 • Dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)

 • Dane dotyczące transakcji (np. szczegóły zamówienia, informacje o płatnościach)

 • Dane dotyczące korzystania z naszej strony (np. logi użytkowania, adresy IP)

Jak wykorzystujemy zebrane dane?

Dane osobowe naszych klientów są wykorzystywane wyłącznie w celach:

 • Realizacji zamówień i dostarczenia zamówionych produktów

 • Komunikacji z klientami w sprawach związanych z ich zamówieniami i zapytaniami

 • Wysyłki informacji marketingowych (jeśli klient wyrazi na to zgodę)

 • Ulepszania i personalizacji naszych usług

Z kim dzielimy się danymi?

Promonadruk nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Dane mogą być udostępniane wyłącznie w następujących sytuacjach:

 • Dostawcom usług, którzy wspierają nasze operacje biznesowe (np. firmy kurierskie, dostawcy systemów płatności)

 • W odpowiedzi na wymogi prawne, w ramach postępowań sądowych lub na żądanie uprawnionych organów

Jak chronimy dane osobowe?

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, w tym szyfrowanie, kontrolę dostępu oraz regularne audyty bezpieczeństwa.

Jakie masz prawa względem swoich danych?

Każdy użytkownik ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych

 • Sprostowania danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne

 • Usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

 • Ograniczenia przetwarzania danych

 • Przenoszenia danych

 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie

 • Zmiany w polityce ochrony danych

Promonadruk zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce ochrony danych. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie.

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: info@promonadruk.pl.

Ceny bez podatku VAT